Πρόγραμμα
Καθημερινά

Κυριακή έως Σάββατο 


Πρόγραμμα

Κυριακή - Σάββατο

10:00 - Δ. Παναγόπουλος - Πνευματικά θέματα

11:00 - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Αποκάλυψη

12:00 - Δημήτριος Λυκούδης - Νεανικές Αναζητήσεις

13:00 - Ελληνική μουσική

22:00 - 10:00 Αναμετάδοση από Ρ/Σ Άγια Μετέωρα